GirişKontrol Değeri: Aşağıda belirtilen değerlerden herhangi birini, kontrol değeri olarak kullanabilirsiniz.
  • TC Kimlik Numaranız : 11 hanelidir.
  • Müşteri Numaranız : 8 hanelidir. İnternet şubesine girerken kullanmış olduğunuz numaranızdır.
  • E-posta Adresiniz : Global Menkul Değerler sistemine tanıttığınız e-posta adresinizdir.
  • Telefon Numaranız : Global Menkul Değerler sistemine tanıttığınız telefon numaranızdır.
  • Hesap Numaranız : Global Menkul Değerler sisteminde tanımlı hesap numaranızdır.
Şifre: İnternet Şube şifrenizi giriniz.