Faaliyetler / Hizmetler

Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Yetki Belgesi Veriliş Tarihi / Sayısı: 22.01.2016 / G-035 (343)

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

1.Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar - -
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler - -
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar - -
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
1.vi. Diğer Türev Araçlar - -
2.Işlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar İzni Var -
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var -
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var -
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var -
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var -
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar -
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler -
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar -
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar -
3.vi. Diğer Türev Araçlar -
4.Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
5.Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
6.Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
6.i. Aracılık Yüklenimi İzni Var
6.ii. En iyi gayret aracılığı -
7.Saklama Hizmeti  
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti -