Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;


31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Pay % 

Tutar - TL

Pay%

Tutar- TL

Global Yatırım Holding

75

29.999.996

77,43

30.973.769

Halka Açıklık

25

10.000.003

22,57

9.026.230

Diğerleri

0,000

1

0,000

1

Toplam

100,000

40.000.000

100,000

40.000.000